............................................................
     ............................................................
     ............................................................
     (imię, nazwisko i adres konsumenta)
.......................................................     
(miejscowość, dnia)

REISKI AUTO SP. Z O.O.     
85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 353     
mail reiski@eparts.pl     
tel. 52 516 1000     
fax.      


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


     Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ............................................................................................................................................................................................. .
.......................................................     
(podpis klienta)